Thông tin mới nhất về chính sách cho vay mua nhà ở xã hội 2018

Chính sách vay mua nhà ở xã hội 2018

Chính sách cho vay mua nhà ở xã hội mới nhất được Thủ tướng Chính phủ quyết định và ban hàng vào ngày 03 tháng 4/2018 chính là về mức lãi suất vay mua nhà khi cho vay mua nhà ở xã hội tại ngân hàng Chính sách Xã hội.

Gói vay này được thực hiện theo quy định tại nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kí quyết định. Các quy định này gồm có quy định về lãi suất, phân bổ nguồn vốn vay, hạn mức cho vay, thời hạn vay và cách thức triển khai gói vay. Cụ thể:

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội

Mức lãi suất được ấn định cho gói vay này là 4,8%/ năm (0.4%/tháng) thấp hơn khá nhiều so với mức lãi suất vay mua nhà trên thị trường hiện nay. Lãi suất nợ hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội này chỉ áp dụng cho các đối tượng thuộc diện được phép vay mau theo quy định tại luật nhà và nghị định 100/2015 NĐ-CP ví dụ như: người có công với cách mạng theo quy định về ưu đãi người có công với cách mạng, cán bộ công chức, viên chức theo quy định về luật cán bộ, công chức, viên chức, người có thu nhập thấp, hộ nghèo tại các khu vực đô thị, …

Tuy nhiên, định kỳ hàng năm, mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội sẽ được ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá, đề xuất và kiến nghị để điều chỉnh lãi suất cho phù hợp.

Chính sách vay mua nhà ở xã hội

Chính sách vay mua nhà ở xã hội tại ngân hàng CSXH

>>>> Click xem thêm: Giải đáp thủ tục vay tiền xây nhà tại các ngân hàng chính xác nhất

Phân bổ nguồn vốn vay

Theo ông Nguyễn Văn Lý – Phó tổng giám đốc ngân hàng Chính sách xã hội cho biết thì chương trình cho vay ưu đãi nhà ở xã hội sẽ kéo dài và trong năm 2018, gói tín dụng này có giá trị 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ bố trí 500 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ thu xếp 500 tỷ đồng còn lại. Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ phân bổ cho các tỉnh trong cả nước: Hà Nội và TP.HCM mỗi địa phương 50 tỷ đồng, Hải Phòng 10 tỷ đồng, Bắc Giang 29 tỷ đồng, Lai Châu 19 tỷ đồng, Thanh Hóa 30 tỷ đồng, Nghệ An 10 tỷ đồng…

Hạn mức và thời hạn cho vay

Chính sách cho vay mua nhà ở xã hội quy định về hạn mức là 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thời hạn cho vay mua cũng được quy định rõ ràng là từ 15 năm (tối thiểu) đến 25 năm (tối đa) kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên đối với mỗi gói vay mua nhà. Nếu đối tượng vay vốn muốn vay với thời hạn thấp hơn 15 năm thì cần phải thỏa thuận với ngân hàng Chính sách xã hội về thời hạn cho vay thấp hơn.

Chính sách vay mua nhà ở xã hội 2018
Chính sách vay mua nhà ở xã hội mới nhất như thế nào

Cách thức triển khai gói vay

Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 100/2015/NĐ-CP: “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ ngân hàng Chính sách xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm hàng tháng tại đây, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”.

Như vậy, ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay sẽ mở tài khoản tiền gửi cho người vay vốn để phục vụ cho việc gửi tiền tiết kiệm và trả lãi theo quy định nhằm tạo nguồn trả nợ trong thời gian thu nợ.

Tài khoản tiền gử này cũng chỉ được sử dụng để phục vụ theo dõi số tiền nộp vào tài khoản; nhập lãi tiền gửi theo định kỳ; trích thu nợ gốc, thu lãi theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng tín dụng giữa người vay vốn và ngân hàng Chính sách xã hội.

Xem ngay: Sự thật về việc vay vốn mua nhà tại ngân hàng phải mua bảo hiểm