Kiến trúc truyển thống Nhật Bản ở kyoto và nara

Trước khi nghiên cứu kiến trúc Nhật Bản, chúng ta cần phải xem quyển “What is Japanese Architecture?” (kiến trúc nhật bản là gì?) của Kazuo Nishi và Kazuo Hozumi, đầu tiên là đọc bản đồ các công trình kiến trúc cổ đại, Trung đại Nhật Bản, vì các công trình được đánh dấu dày đặc trên bản đồ, đó là một bề dày quá lớn. Trong các bản đồ lớn đó, có một vài bản đồ ỏ góc đặc tả và phóng to chỉ ghi chú chuyên các công trình kiến trúc quan trọng ở Kyoto và ở Nara. Điều đó nói lên tầm quan trọng của Kyoto và Nara, hai cố đô của Nhật Bản. Trong phương pháp luận nghiên cứu, việc “khoanh vùng” đúng và “đơn thuần hoá” đúng là rất quan trọng, vì vậy phương pháp “the less is the more” (ít tức là nhiều) của Mies Van der Rohe không chỉ đúng trong tư duy thiết kế mà còn tư duy nghiên cứu, nó giúp con người tránh được việc vào rừng chỉ thấy cây.

Kiến trúc truyển thống Nhật Bản ở kyoto và nara 1

Vậy thì, nếu cần lựa chọn và ưu tiên tham quan khảo sát các công trình kiến trúc Nhật Bản ở Kyoto và ở Nara, thì đó là các công trình và quần thể công trình sau đày:
– Cung điện Hoàng gia Kyoto (Kyoto lmperiale Palace).
– Ly cung Katsura ở Kyoto.
– Quần thể chùa chiền Kiyomizudera (Thanh Thuỷ Tự) ở Kyoto.
– Chùa Vàng (hay đền Vàng Kinkaku-ji) ở Kyoto.
– Quần thể chùa Horyuji (Pháp Long tự) ở Nara.
– Quần thể chùa Yakushiji (Lạc Sư tự) ở Nara.
– Quần thể chùa Todaiji (Đông Đại tự) ở Nara.
– Quần thể chùa Toshodaiji (Đường Chiều Để tự) ở Nara.
Tính chất chung của đền đài, cung điện, chùa tháp ở Kyoto và ở Nara bao gồm những điểm nổi bật sau dây:
– Tính chất quần thể cao, số lượng các công trình tạo nên quần thể lớn bố cục hài hoà, đối xứng hoàn toàn, đối xứng không hoàn toàn, hay bố cục tự do đều có một tổng thể rất hài hoà.
– Giải quyết tốt mối liên hệ giữa kiến trúc và thiên nhiên, nghệ thuật cảnh quan có trình độ cao, khai thác tốt các yếu tố thiên nhiên.
– Nghệ thuật kiến trúc và kết cấu gỗ rất hoàn thiện, tạo nên những công trình kiến trúc có phần thân rất vững chắc và phần mái rất bay bổng.
Những tính chất trên được hàm chứa trong các quần thể kiến trúc với mức độ đậm đặc rất cao, khi chúng ta soi rọi các công trình kiến trúc ở các giác độ khác nhau.